sisemine pea

Alküülsilaan sidestusaine

  • Alküülsilaani sidumisagent, HP-308/A-137 (Crompton), CAS nr 2943-75-1, n-oktüültrietoksüsilaan

    Alküülsilaani sidumisagent, HP-308/A-137 (Crompton), CAS nr 2943-75-1, n-oktüültrietoksüsilaan

    Keemiline nimetus n-oktüültrietoksüsilaani struktuurivalem Valem C14H32O3Si ekvivalentne tootenimi A—137 (Crompton)、Z-6341(Dowcorning)、Dynasylan® OCTEO(Profitsylan® OCTEO(Casylan® OCTEO(Casylan® OCTEO(Casylan® OCTEO(Casylan® Number 2-94ts-23-1300-23-1400) silaan, värvitu või kergelt kollane läbipaistev vedelik, lahustub enamikes orgaanilistes lahustites atsetoonis, benseenis, eetris, süsiniktetrakloriidis jne. Puhas tihedus ρ 25: 0,879, murdumisnäitaja ND25: 1,417, keemistemperatuur: 265 ℃, Leekpunkt: 100 ℃.Tehnilised andmed App...